keskiviikko 12. elokuuta 2009

Mielenosoitus Tampereella!

Tampereella järjestetään 13.8 klo 12.00 alkaen mielenosoitus AREVA Resources
Finland Oy:n uraaninetsintää vastaan. Mielenosoitus lähtee keskustorilta.
Osallistujia pyydetään pukeutumaan keltamustiin vaatteisiin.

Areva Resources Finland Oy jätti 1.9.2008 työ- ja elinkeinoministeriölle
valtaushakemuksen Ranuan ja Rovaniemen rajan ylittävästä Asentolamminojan
alueesta.

3.8.2009 Ranuan kunnanhallitus päätti antaa hyväksyntänsä kaivoshankkeelle
äänin 5-4. Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle on toimitettava 14. 8
mennessä.

Valtausalueella on useita soita ja pieniä vesistöjä, jotka ovat yhteydessä
pohjavesialueisiin. Alueen vesistöt laskevat Natura-alueeseen kuuluvaan
Simojokeen. Koeporauksia tehtäisiin yhteensä toistakymmentä kilometriä ja ne
ulottuisivat mahdollisia pohjavesiesiintymiä
syvemmälle. Mikäli radioaktiivinen malmi pääsee kosketuksiin veden kanssa,
seuraukset voivat olla kohtalokkaat sekä alueen pohjavedelle, että
Simojoelle. Tutkimuksiin osallistuva Geologian tutkimuskeskus kieltää riskin
olemassaolon siitä huolimatta, että pohjaveden pilaantuminen on ollut usein
uraaninlouhinnan välitön seuraus.
Maailmalla uraaninlouhinta on aiheuttanut valtavia ympäristötuhoja, ja siitä
on luovuttu muualla Euroopassa juuri ympäristösyiden vuoksi.

Mielenosoituksen järjestää Ranua Rescue
Yhteyshenkilöt: Anna Teinilä 040 5330617
Leea Parhiala: 040 840 5719

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti