perjantai 31. heinäkuuta 2009

Harjun kokouksen 22. 7. muistiinpanot

Kokousmuistio!

1. Läsnäolijoiden esittäytyminen ja toteaminen.
Läsnä olivat HannaE, Kati, Johannes, Hilma, Garreth ja puhelimitse Miska.

2. Kokouksen järjestäytyminen.
Kokoustetaan taasen vapaamuotoisesti. Hanna pitää kirjaa.

3. Yhteistoimintaryhmän nimen pohdiskelussa parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin Vaihtovirtaverkko. Kokouksen osallistujat kannattivat sitä yksimielisesti, perusteenaan ainaisen vastustamisen sijaan vaihtoehtoa jo nimessä tarjoavan ryhmän helpompi lähestyttävyys.
-> Todettiin, että nimi on tämä, ellei kukaan perjantaihin mennessä motkota asiasta.

4. Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Hanna lupasi korjata Harrin sähköpostilla huomauttaman virheen.

5. Jo valittujen touhujen etenemisen tarkasteleminen:

* Jamit
- lainataa megafoni SKP:ltä.
- Hanna metsästää rengaspolttimen ja muurikan
- Painostetaan VaNuja tuomaan rumpu - Johannes lupasi auttaa painostuksessa.

* Reclaim the Streets
- Kysytään tapahtumaa järjestävältä Juusolta, onko meidän osallistumisemme suunnitelluilla tavoilla ok. (Siis pöydät, flaikut, sormivärit, mehut jne.)
- Johannes sanoi, että pöydät on ok. Palautus täytyy suunnitella vielä.

* Kansalaistapahtuma
- Todetaan, että laskutuksessa tarvitaan avuksi ry. Pohdittiin mahdollisuutta pyytää tässä vetoapua Maanystäviltä, jotka ovat poliittisesti sitoutumattomia, eivätkä herätä yhtä suuria intohimoja, kuin moni vastaava ry.
- Pohdittiin eri nimivaihtoehtoja: Luonnonvoimaa! vai Vaihtovoimaa! - ei päätetty vielä mitään. Nimen valitsemisessa on kuitenkin kiire, jotta saadaan tiedotus ja kutsuminen käyntiin.

* Kirje/korttikampanja Jyväskylän Energialle
- Tehdään kortit valmiiksi RTS:iin.
- Pohditaan valmiiksi postimerkittyjä kortteja, joita voitaisiin myydä - eivät jää niin helposti lähettämättä, kuin ilmaiset kortit.
- Voidaan kannustaa ihmisiä kirjoittamaan ja lähettämään myös omia versioita.
- Hilma lupasi printata

* Adressi luovutettavaksi JE:lle
- Adressin teksti on ollut kommenttikierroksella säpo-listalla. Muutoksille on annettu aikaa tämän viikon loppuun mennessä.
- Kokouksessa tehtiin muutoksia, jotka laitetaan suoraan sähköpostilistalle.
- Yritetään saada nettiin mahdollisimman pian.

6. Seuraavien kokousten ajankohdat

* Sunnuntaina 26. 7. kylttipaja Lounaispuistossa klo 13 alkaen.
* Varsinaiset kokoukset
Vehkalammen puistossa, Kortepohjassa 5. 8. klo 18
Alban rannassa, nurmikolla 12. 8. klo 18.

* Kokous suosittaa yksimielisesti "iskujen" jatkamista kokousten yhteydessä. Sekä siivoamista, että tilataiteilua pidettiin yleisesti hyvinä ajatuksina.

7. Kuokkaseen pyydetty artikkeli tarkastettiin virheiden varalta. Kaikki oli ok ja ihmiset tyytyväisiä. Valitettavasti Vesitornin kokouksen osallistujista ei ollut paikalla kuin Hanna. Teksti on ollut myös säpo-listalla tarkastettavana, joten todettiin, että teksti hyväksytään, koska mahdollisuus sen muokkaamiseen on ollut.

8. Vapaa sana.
* Johannes muisteli tietävänsä rahoitusmahdollisuuksia tapahtuman järjestämistä varten. Hän kertonee aiheesta lisää, kun ehtii sitä selvitellä tarkemmin.

9. Loppupiiri ja kokouksen tulosten toteaminen.
* Todetaan, että taas saatiin tuloksia. Lisäksi taideteoksesta tuli hieno. Kiitämme Keskisuomalaisen kuvaajaa ja toimittajaa, jotka urhoollisesti dokumentoivat taiteilua. (Juttu Keskisuomalaisessa 23. 7.)


Tapahtumakalenteri

Seuraavat kokoukset:

* 5. 8. klo 18 Vehkalammen puistossa, Kortepohjassa


* 12. 8. klo 18 Alban rannassa

Kokousten toimintatapana on ollut kokousalueen siivoaminen klo 18 alkaen. Varsinainen kokous aloitetaan viimeistään klo 19 ja sen arvioitu kesto on tunnista kahteen. Lopuksi on tehty tilataidetta, joka on jätetty kokouspaikalle ryyditettynä kokouksesta ja toiminnastamme tiedottavilla lennäkeillä.

Kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki toiminnastamme kiinnostuneet!

Kansalaistapahtuma
Luovaa voimaa!
29. - 30. 8.

Kansalaistapahtuma on vielä suunnitelman asteella. Ota osaa ja kerro, mitä kansalaistapahtumassa pitäisi olla!

Stavangerin puiston 15. 7. 2009 kokouksen ”pöytäkirja”

1. Todetaan, että läsnä on Hanna Nyström, Harri Mulari ja Hanna Era.

2. Todetaan, ettei kokouksen tarvitse järjestäytyä sen tarkemmin, koska on vain kolme osallistujaa.

3. Pohditaan nimiä.
Ehdotettu on Vaihtovirtaa, Vastavirtaa, Vastavirtaverkkoa jne. Näistä eniten kannatusta saa virtaa ja verkko yhdistävä Vastavirtaverkko. Arvellaan, ettei nimestä voine päättää näin pienellä porukalla, mutta nimen nopea valitseminen olisi olennaisen tärkeää – tiedotusta ja osallistujien kutsumista tapahtumiin on vaikea aloittaa, niin kauan, kuin nimi puuttuu. Annetaan nimen päättämiseen aikaa heinäkuun loppuun.

4. Skipataan edellisen pöytäkirjan lukeminen, koska HannaE on unohtanut printata semmoiset matkaan.

5. Pohditaan toimintatapoja. Todetaan, että väkeä tarvitaan lisää. Siihen päätetään heti puuttua avaamalla kamppis ydinvoiman vastaisilla jameilla – sieltä voisi saada lisää innostuneita jakamaan työtehtäviä.

Ydinvoiman vastaiset Jamit!
-> Stavangerin puistossa 29. 7. klo 18 alkaen
-> Kaikki houkuttelevat mukaan parhaansa mukaan tuntemiaan muusikoita. HannaN lupautuu pyytämään jopa ihan lähintä piiriään.
-> Todetaan, että flaikku ja julisteet tapahtumasta täytyy saada jakoon mahdollisimman nopeasti. HannaE tekee. Pyydetään apua flaikkujen levittämisessä facebookryhmästä ja kaikilta innostuneilta – jos jokainen ryhmäläinen jakaisi kymmenekin flaikkua, tieto kulkeutuisi jopa 800 ihmiselle.
-> keskitytään flaikkujen kanssa Viitaniemeen ja Stavangerin puiston lähiympäristöön, jaetaan muualle julisteita. Hyviä paikkoja ovat mm. bussipysäkit, joissa ihmiset tulevat odotellessaan julisteita lukeneeksi.
-> Tarjotaan jameissa myös lettuja – HannaE tutkailee rengaspolttimen ja muurikan lainausmahdollisuuksia.
-> pohditaan myös mahdollisuutta levittää aiheesta mainoksena iso, maalattuja lakanoita Jyväskylän lukuisille silloille.
-> Tempauksesta on myös laadittava lehdistötiedote ja kutsuttava mahdollisuuksien mukaan median edustajia paikalle.

Reclaim the Street
-> Pohdittiin mahdollisuutta tilataiteilla sormiväreillä ja paksulla paperilla terveisiä JE:lle. Jokainen halukas saisi painaa kämmenensä kuvan sormiväreillä ja kirjoittaa tussilla terveisensä. Näin saatu juliste toimitettaisiin JE:lle.
-> edelleen VaNuilta pöytien kysyminen vaiheessa. Mietittiin, että yhteistyö heidän kanssaan voisi palvella molempia – kenenkään ei tarvitsisi päivystää pöydän ääressä kohtuuttoman pitkiä aikoja kerralla ja VaNut saisivat halutessaan myös omia flaikkujaan tms. jakoon.

Kansalaistapahtuma Lounaispuistossa.
-> Ajateltiin olla yhteydessä Greenpeacen suunnalla nimenomaan Lauri Myllyvirtaan, jota autoimme heidän ydinvoima-aiheisessa sähkön lisälaskukampanjassa.

Tukikonsertit Jelmun kanssa
-> Ei uutta.

Asiantuntijapaneeli
-> Harri ottaa vetovastuun tästä, koska on nimenomaan tästä kaikista kiinnostunein.
-> Arveltiin, että 5-6 osallistujaa voisi olla hyvä määrä, esimerkiksi jaolla kolme puolesta, kolme vastaan. Jos paikalle saataisiin edustaja asian poliittiselta, taloudelliselta ja tieteelliseltä laidalta (yksi kustakin molemmin puolin) saataisiin varmasti hyvä ja monipuolinen keskustelu.
-> Harri tutkii mahdollisuutta saada tapahtumaa puheenjohtajoimaan sosiaaliekologian proffansa, jolla voisi olla aiheesta sekä näkemystä, että asiantuntemusta.
-> Harri lupasi selvitellä muitakin osallistujia. HannaE ehdotti, että puolesta voisi pyytää puhumaan poliittiselta saralta jonkun sekä JE:n hallituksessa, että kaupunginvaltuustossa istuvan ja taloudelliselta saralta jonkun JE:n omista työntekijöistä – esim. toimitusjohtaja Juha Lappalaisen. Vastapuolelle ajateltiin kutsua Anna Auteretta, joka sinnikkäästi on istunut myös JE:n hallituksessa ja siellä vastustanut ydinvoimayhteistyötä.

Kirjekampanja ja adressi
-> HannaE lupasi tekstit valmiiksi tällä viikolla.
Kuntalaisaloite
-> siirretään katsottavaksi sitten, kun kirjekampanjan ja adressin tekstit ovat valmiit.
Keski-Suomen energiaomavaraisuusjulistus
-> Kaikki äkkiä katsomaan ja kommentoimaan. Teksti löytyy tällä hetkellä sähköpostiryhmän omalta sivulta, dokumenteista.

6. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
* Todettiin, että ensi viikon kokous voidaan hyvin pitää Harjulla. Aika 22.7. klo 18 on ihan ok. Koska osanotto saattaa kuitenkin jäädä vähäiseksi HannaN:n ollessa iltavuorossa ja Harrin mökillä, HannaE kokoustaa sen väen kanssa, joka paikalle ehtii. Ellei kukaan ilmoita osallistumishalukkuuttaan ensi viikon alkuun mennessä, kokous lienee viisainta perua.
* Todettiin, että ihmisten houkuttelemiseksi mukaan kampanjaan, kokous 29. 7. (klo 18 alkaen) on myös ydinvoiman vastaiset jamit ja lettutarjoilu.
* Pohdittiin, vieroksuvatko ihmiset kokouksia, joiden yhteydessä siivoillaan – päätettiin tarkentaa tiedotusta aiheesta, että siivousinnottomammat voivat tulla vasta kokouksen alkuun ja siivousta rajoitetaan kokousta edeltävään tuntiin.

7. Vapaa sana.
* Jos vaikka mitä sanottiin, mutta kaikki olennainen on jo tuossa ylhäällä.

8. Loppupiiri.
* Jäi pitämättä väen vähyyden vuoksi. Oletamme, että kaikki kolme saivat sopivaksi katsomansa määrän suunvuoroja.

Kuokkalan Vesitornin kokous 8. 7. 2009

Kokouspöytäkirja


Läsnääolijoiden esittäytyminen ja toteaminen.
Anni Pursiainen, Harri Mulari ja Hanna Era.
Taiteilussa ja siivouksessa oli mukana myös Katriina Ojala ja lapsia.

Kokouksen järjestäytyminen
– puheenohjaajan ja muistiinmerkitsijän roolien miehitys.
Puheenjohtajuus avoin, sillä kokoukseen osallistuu vain kolme henkilöäöä.
Sihteerinä Harri Mulari

Puhepiirinä kokemusten ja ajatusten jakamista Greenpeacen kampanjasta.

-> Jyväskylässä kampanja meni hyvin, koska laskuja saatiin jaettua monia ja uutiskynnys rikottiin. Organisointi oli ihan toimiva – kellekään ei jäänyt kohtuutonta määräää jaettavaksi ja jakaminen sujui kohtuullisen kivuttomasti

-> Pohdittiin myös, olisiko meidän hyvä porukkana ottaa kantaa siihen, miksi osallistuimme voimakkaita reaktioita herättäneeseen kampanjaan. Anni esitti, ettei kampanjan kommentointi ole meidän asiamme – Greenpeace on jo sitä kommentoinut omilla sivuillaan. Hanna esitti, että olisi hyvä kuitenkin reagoida ihmisten tyrmistykseen ja kertoa miksi juuri meidän porukka oli mukana. Ajatuksella siitä, ettei viestinviejää kannata ampua voisi ihmiset saada ymmärtämään asian meidän näkökulmastamme.

->Asiasta ei kuitenkaan päätetty vielä suuntaan tai toiseen.

Toimintatapojen ja vastuuparien valinta sekä kampanjan jakaminen hallittavan kokoisiin osiin.

* Reclaim the Street
-> lisättiin listaan jälkikäteen. Päätettiin osallistua porukalla, vaikka Hannalla ja Katilla jo omiakin suunnitelmia ko. tapahtumaan.
-> Pohdittiin eri osallistumismuotojen sopivuutta tapahtuman formaattiin – teltan tai muun raskaamman ja vaikeasti siirrettävän rekvisiitan mukaan tuominen haasteellista, koska tapahtuman tarkkaa sijaintia ei tiedetä, kuin vasta tapahtuman hetkellä. Pöydän/pöytien mukaan ottaminen helpottaisi kuitenkin esim. flaikkujen jakamista merkittävästi. Päätettiin kysyä VaNuilta heidän kannettavia pöytiään.
-> Pohdittiin oman pisteen toiminnallisia mahdollisuuksia – ihmiset saadaan helpommin pysähtymään ja kiinnittämään huomiota jakamalla jotakin. H. Ehdotti mehua. A arveli, ettää janoisiin hippeihin uppoaa enemmän mehua, kuin paikalle jaksetaan kantaa. - Ei päätöksiää tästä.
-> pohdittiin myös toisenlaisen tilataideteoksen tekemistää RS:ssä. Esim. Ydinvoiman vastustajien kämmenenjälkien painaminen sormivärein tässäkin kokouksessa käytössä olleelle paperille ja tussein terveisten kirjoittaminen JE:lle. - Ei päätöstäävielä.
-> Lisäksi omien tapahtumien päivämäärien olisi hyvä varmistua RS:iin mennessä, jotta saadaan kutsuja ja flaikkuja jaettua mahdollisimman paljon tuolloin.

* Kansalaistapahtuma Lounaispuistossa
-> Ajateltiin kutsua yhteistoimintaan tapahtuman järjestämiseksi kaikki mahdolliset aiheesta kiinnostuneet järjestöt, sekä uusiutuvia energiamuotoja tavalla tai toisella tuottavat yritykset.
-> Pitää tarkastaa Lounaispuiston vuokra – kulut ajateltiin kattaa tarjoamalla kaikille tapahtumaan osallistuville organisaatioille telttapaikka ja näkyvyyttä osallistumismaksua vastaan.
-> Tapahtumalle olisi hyvä saada muutakin sisältöäöä – paljon puhujia, mielellään ympäri Suomea ja eri organisaatioista, sekä mahdollisesti musiikkia. Lisäksi pisteitää olisi hyvä kehitellää toiminnallisuuden ja osallisuuden ajatuksella. Mahdollisesti myös omasta takaa lapsiparkin järjestäminen paikalle voisi olla hyvä ajatus.

->Ajankohta: elokuun loppupään vkl? 29. tai 30. ??

->Päävastuu Hannalle apureina Miska ja Katriina. Vastuuta voidaan pilkkoa vielä pienempiin palasiin tämän kanssa ja lisäapua otetaan mielellään vastaan. Anni totesi, että K-tapahtuman järjestäminen voi olla ylivoimainen ponnistus, koska sellaisen järjestämisessä on niin paljon työtä.

* Tukikonsertit yhteistyössä Jelmun kanssa
->Voi järjestää pitkin syksyä.
->Bookkaus ajoissa.
-> Nakitettiin kysymättä ennenkin Jelmun kanssa työskennelleen Ainon harteille.
-> Todettiin, ettei ole ihan tärkeimpiä asioita – tehdään niin paljon, kuin resurssit antavat myöten.

* Asiantuntijapaneeli
->Ajankohta voisi olla myöhemmin kuin kansalaistapahtuma: Syyskuu, lokakuu tai marraskuu.
->Sponsoreiksi Luonnonsuojeluliitto tai Greenpeace – miksei molemmatkin?
-> Paikaksi: Nikolain sali, A-sali, joiden hyvä puoli, että ovat keskustassa ja huono, että ovat kalliita tai Minnan sali, joka on pääkirjastolla ja hinnaltaan kohtuullinen?

* Kirje/korttikampanja Jyväskylän Energialle
-> Käytetään mahdollisesti Hannan ydinvoima-aiheista aloitetta tekstin pohjana.
-> Laitetaan teksti jakoon nettiin ja ohjeistus, minne ja kenelle tulee lähettää. (Anni arveli, etteivät ihmiset omalla kustannuksellaan ole innostuneita osallistumaan moiseen. Hanna puolusti, että Amnesty on menestyksellisesti kampanjoinut juuri tällä tavalla mm. mielipidevankien vapauttamiseksi.)
-> Pidetään kortteja ja kirjeitä allekirjoitettavana kaikissa kansalaistapahtumissa ja toimitetaan niitä JE:lle porukalla isompia nippuja kerralla.

* Adressi luovutettavaksi JE:n suhteen sekä JE:n hallitukselle, että kunnanvaltuustolle
->Pohdittiin tekstin luomista Hannan ydinvoima-aloitteen pohjalta. Hanna hoitaa tekstin kuntoon – kommentointi porukalla ennen julkaisua.
-> Sähköinen adressi julkaisuun heti myös, kun teksti on kunnossa..
->Adressin aikataulu on mahdollisimman pian.

* kuntalaisaloite paikallisen sähköntuotannon tukemiseksi
->Päätettiin tehdä.
-> Aloitteita voidaan kirjoittaa useammanlaisia ja niitä kannattaa jättää useita, jotta valtuusto joutuu niitä käsittelemään ja siksi kohtaamaan asiaa mahdollisimman usein.
-> Voidaan käyttää tähän myös K-S:n energiaomavaraisuusjulistusta heti, kun se valmistuu.
-> Näitä olisi hyvä saada liikkeelle mahdollisimman nopeasti, sillä JE:n lainan takaaminen tulossa valtuuston käsittelyyn kesän aikana tai alkusyksystä.

* Keski-Suomen energiaomavaraisuusjulistus
->Alustava julistus esillä. Vedos on vielä hyvin karkea ja sen kirjoittamiseen tarvitaan lisävoimia.
->Julistus on tehtävä. Sen tärkein tarkoitus on antaa kuva siitä, minkä periaatteiden mukaan toimimme ja mikä tarkalleen on ydinvoimalle esittämämme vaihtoehto.
-> Paikallisten ihmisten saaminen mukaan julistuksen tekemiseen on äärimmäisen tärkeää. Puhuaksemme paikallisten puolesta, meidän on kuultava heidän ääntään.
-> Tiedotus on tärkeää, mutta haasteellista. Omavairaisuusjulistuksen saaminen nettiin ja sitä kautta ihmisten luettavaksi ja muokattavaksi on olennaista.

Alustavan aikataulun suunnittelua.
ks. aikaisemmat

Seuraavan kokouksen ajan ja paikan vahvistaminen.
* Ehdotus: Viitaniemen puistossa ke 15. heinäkuuta klo 18
->Kannatetaan. Harrin luona väistötilat, jos sataa tms.
Jaetaan ihan yleisesti kokouskutsuja maalikoille.

Vapaan sanan hetki kaikelle, mille ei ollut varattu omaa kohtaa.
Kokous oli kiva.

Loppupiiri ja kokouksen tulosten toteaminen.
Töitä tehtiin, mutta väkeä oli liian vähän. Toivottavasti lisää ihmisiä saapuu seuraavaan kokoukseen. Seuraavalla kerralla vähemmän touhua enemmän kokousta.

Ensimmäisen kokouksen saldoa!

Ensimmäinen kokous on nyt ohi. Kokoustimme helatorstaina, eli 21. 5. Kirkkopuistossa, suuren männyn alla. Hiuksissani on edelleen pihkaa. Paikalla kokouksessa olivat Katriina, Hanna Era, Aino Kainulainen (ja ihanat koiran öhmötit) Aki ja Ilona, Jelena, Niklas, Miska, Anni ja Harri. Kaikki ihmiset eivät olleet aivan koko kokousta läsnä, joten nimellä kommentteja vain muutamilta.

Ihan ensimmäiseksi harjoittelimme hieman aktiivista kuuntelemista ja esittelimme muulle väellä parimme.

Sitten keskustelimme puhesauvan avulla seuraavista asioista:

1. Miksi juuri sinä vastustat ydinvoimaa?
Ryhmässä oli seuraavia näkemyksiä:
* tieteelliset perusteet ydinvoiman vaarallisuudesta
* loppusijoituksen ongelmat
* louhinnan tuottamat ongelmat
* työllistämättömyys verrattuna uusiutuvien käyttöön
* energiaa olisi parempi tuottaa hajautetusti ja monimuotoisesti, eikä suurissa yksiköissä, jotka ovat kriisin tullen herkkiä häiriöille
* Uraani ei ole mikään uusiutuva luonnonvara, vaan sitäkin on rajallinen määrä.

2. Mikä on ollut paras kansalaisaktiivikokemuksesi ja miksi?
* Kokemuksissa tuli esiin hyvin monenkirjavia esimerkkejä. Tärkeimpinä nousivat esille mielenosoitukset, joissa on ollut paljon osallistujia, sekä sellaiset, joilla on ollut selkeä teema (esim. yhtenäiset vaatteet) sekä perinteisestä marssista poikkeavaa sisältöä, kuten laulua, runojen lukemista jne.

3. Mitkä ovat mielestäsi parhaita tapoja vaikuttaa ja miksi juuri ne?
* Kirjekampanja
* Hyvä tiedottaminen
* Äänestäminen
* Mielenosoitukset

4. Miten haluat olla tässä kampanjassa mukana?
Miska: koordinaattorina
Aino: etänä, mutta parhaan kykyni mukaan
Kati: mahdollisimman paljon ja monipuolisesti
Anni: tiedottamalla muita vihreitä ja miten ehdin
Harri: tiedottamalla sidosryhmiä, kokoamalla taustajoukkoa
Hanna: organisaattorina ja luomalla uutta tapaa toteuttaa tällaista kansanliikettä

(5. Lisäkysymyksenä oli, mikä on jäänyt harmittamaan edellisistä kokemuksista. Yleisenä kokemuksia olivat seuraavanlaiset:
* kun ihmisiä ei tulekaan paikalle tai tulee paljon vähemmän, kuin on arveltu.
* kun yhteiset työt jäävät yhden ihmisen tehtäväksi
* kun ihmisiä ei saada kiinni, jotta hommien etenemisestä voisi tiedustella
* kun tekee hurjasti työtä, mutta ei koe, että onnistuminen on työpanoksen mukainen tai työtä ei huomata)

Pohdimme lisäksi vielä vapaamuotoisesti, kuinka töiden kaatumista muutaman organisoijan niskaan voisi välttää ja ehdotamme seuraavia asioita:
* työtä yritetään jakaa niin pieniin osiin, että yhden ihmisen tekemättömyys ei ole vielä katastrofi
* työtä tehdään työpareina, joten joku on todennäköisesti aina mahdollista saada kiinni ja asiat tulevat helpommin tehdyiksi
* ihmisiä rohkaistaan ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti, jos vaikeuksia ilmenee

Seuraavaksi jumppasimme "Mitä mieltä" -jumppaa. Voimistelun ajatus oli koota ajatuksia ja näkemyksiä eri asioista, sekä ihmisten perusteluita näkökulmilleen. Asetimme lähekkäin seisovat kuusen ja männyn vastapooleiksi, joista mänty oli "Tykkään aivan tosi paljon" ja kuusi "En tykkää yhtään!" Kokousväen tehtävä oli sijoittaa itsensä näiden kahden väliin, kohtaan, joka edustaa heidän näkemystään.

Testasimme seuraavia teemaan liittyviä aiheita:
* Mielenosoitus (tykkäävät perustelivat: paras tapa saada näkyvyyttä)
* Kirjekampanja (tuotti hyviä tuloksia PP:n kanssa)
* JE:n pääkonttorin "piiritys" (näkyvyys / pidätetyksi joutuminen ja pippurikaasu)
* Uusiutuvia energiamuotoja tuottavien PK-yritysten mukaan ottaminen
(kaikki tykkäsivät)
* Fennovoima
(kukaan ei tykännyt, ei edes Miska, kuultuaan, että Fennovoima on saksalaisomisteinen. Muuten positiivisuuden perusteena energiaomavaraisuus.)
* Yhteistoimijoina
- Greenpeace
- Suomen luonnonsuojeluliitto
- Anarkistiliitto
- Maan ystävät
- jne
(Kaikki tykkäsivät.)


Sitten ideoitiin pareina toimintatapoja.

Miskan ja Ainon työryhmä ehdotti zombiewalkia ja yhteistyötä Jelmun kanssa. Ihmiset tulevat mielellään konsertteihin ja tärkeän asian puolesta voisi hyvinkin olla mahdollista saada esiintyjiä suopumaan pienellä palkkiolla.

Hannan ja Katin työryhmä ehdotti avoimen kansalaistapahtuman järjestämistä esim. Lounaispuistossa. Puhujia voitaisiin "tilata" muista vastaavista kansanliikkeistä, Greenpeacelta jne. Lisäksi tarvittaisiin interaktiivisuutta - työpajoja, joissa ihmiset voisivat konkreettisella tavalla osallistua. Pohdittiin myös mahdollisuutta kutsua PK-yrityksiä esittelemään tuottamiaan ratkaisuita energiakysymyksiin. Mm. maavoima, ilmalämpöpumput, tuulivoima jne.

Annin ja Harrin työryhmä ehdotti varsinaisen, syvemmän keskustelutilaisuuden järjestämistä. Asiantuntijakeskustelu onnistunee parhaiten sisätiloissa ja paneelimuodossa.

Lisäksi yhdessä pohdittiin ajatusta yhdistää zombiewalk ja varsinainen miekkari. Miekkarin lähtökohta olisi keskiaikainen rutto-teema. Edellä kulkisi säteilyvaara-merkein merkittyjä ihmisiä, jotka soittaisivat kelloa ja huutelisivat "tuokaa kuolleenne!" ja heidän perässään zombeja ja muutama "ruumisvaunuja" vetävä tyyppi. Ruumiskerääjät pysähtyisivät aika ajoin huutamaan kutsunsa ja risteyksistä kulkueeseen liittyisi lisää zombeja.

Heidän perässään kulkisi nk. "luonnonvoima" -kulkue järjestäytyneenä neljän elementin (ilma, tuli, vesi, maa) mukaan ja pukeutuneena värikoodein. Jokaiseen värisektioon tuotaisiin sen elementin voimaa tuottavien asioiden pienoismalleja (esim. tuulimyllyjä, "aurinkopaneeleita" jne) sekä jokaisella voimalla olisi oma kiinalainen lohikäärmeensä. (Eli muutaman ihmisen keppien päässä kantama otus) Lisäksi kaikki muu rekvisiitta, tanssi, laulu, musiikki jne. on kovin tervetullutta.

Anni pohti ansiokkaasti, että kovin karnevalistisen kulkueen tarkoitus saattaa jäädä katsojille hämäräksi. Tätä voisi selkeyttää laittamalla riittävän suuret bandikset kulkueen avaajille, esim. "Ydinvoimaa" ja "Harmoniaa" sekä nakittamalla kulkueeseen riittävän tiheään ihmisiä jakamaan flyereitä katsojille.

Harri nosti myös esiin hyvä huomion siitä, että toimiakseen tällainen veto vaatii aivan valtavasti väkeä. Totesimme, että meidän on tehtävä parhaamme rekrytoidaksemme mukaan kaikki, kaikkien mutsit ja niiden mutsien mutsit. Eli tähän tarvitaan sekä toimivaa ja tehokasta tiedotusta, että edeltävää toimintaa ja vielä kaikkien verkostoiden ja yhteistyötahojen mukaanottamista.

Loppupiirissä kyseltiin vielä, mikä on ihmisten fiilis projektista ja kuinka tällaiset vähän poikkeukselliset kokoustavat toimivat. Kokoustavat saivat kiitosta - tällaiseksi esittäytymis- ja avauskokoukseksi ne olivat hyvät. Kun täytyy tehdä päätöksiä, tarvittaneen enemmän organisaatiota ja rakennetta. Lisäksi kaikki ilmoittivat olevansa hyvillä mielen ja toiveikkaita alkavan projektin suhteen.